Centrum

Dorpsraad heeft ingesproken over horeca als ontmoetingsplek voor verbinding

. thema's: Algemeen, Centrum

11 maart 2023

Deze week hebben we als Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp ingesproken bij de gemeenteraad over de behoefte aan verbinding in ons dorp. 

Als onafhankelijke vereniging komen we op voor de belangen van bewoners in Badhoevedorp. Waar sommige bewoners overlast ervaren van een horecazaak, zullen anderen de ontmoetingsplek missen, als die zou verdwijnen. Wij hebben daarover ingesproken bij de gemeenteraad met het oog op de toekomst. Zulke dilemma's moeten straks in het nieuwe centrum voorkomen worden.

In Badhoevedorp veel behoefte is aan sociale ontmoetingsplekken. Die zijn van groot belang voor dorpsbewoners, zeker ook voor jongeren. Zo’n plek voor jongeren is er nu niet.
Maar we kijken ook naar de toekomst. Bewoners verwachten straks een levendig nieuw centrum met een leuk plein en terrasjes, maar in de bestaande plannen van de gemeente lijkt daar weinig aandacht voor te zijn. Terwijl een juiste mix van woningen, winkels, ontmoetingsplekken èn garanties voor omwonenden een voorwaarde is voor een geslaagd centrum.
We deden als dorpsraad daarom twee suggesties aan de raad:
1. Vraag het College om een nieuwe tijdelijke locatie voor de ontmoetingsplek die nu ter discussie staat.
2. Zorg ervoor dat een regisseur de verantwoordelijkheid krijgt voor de ontwikkeling van ons centrum zodat er een goede balans komt tussen wonen, winkelen en horeca.

Dorpsraad spreekt in over voortgangsrapportage

. thema's: Algemeen, Centrum, Dorpshuis/MFA, Groenstructuurplan, Omlegging A9

Vorige week donderdag, 4 juni, werd in de gemeenteraad een sessiedebat gevoerd over de voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Anne Marie Kamevaar-Kegel sprak namens de Dorpsraad in. Ze benadrukte dat de gemeente niet moet wachten met het aanleggen van groen, omdat de leefbaarheids- en milieuverbetering voor Badhoevedorp daarvan afhankelijk zijn. Ook voor de functie van het nieuwe dorpshuis als 'hart' van Badhoevedorp, pleitte zij voor een goede bereikbaarheid en ontsluiting.

Naar Informatiemarkt Service Centrum met Boodschapshuttle

. thema's: Centrum, Groenstructuurplan, HOV, Omlegging A9, Quartebras, Schuilhoeve, Sloterbrug, Veldpost/Sportvelden

Op woensdag 10 december van 16:00 tot 20:00 uur is er de jaarlijkse informatiemarkt in het Service Centrum aan de Sloterweg. Hier presenteert de Gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met de Dorpsraad Badhoevedorp de actuele ontwikkelingen in en om Badhoevedorp. Kom kijken, luisteren en meepraten over de omlegging van de A9, de veranderingen in de ouderen en jongerenzorg, de groenvoorziening in het dorp, de ontwikkelingen rondom het winkelcentrum, de bouw van het Dorpshuis en nog veel meer. Voor mensen die moeite hebben hier naar toe te komen, biedt De Boodschapshuttle uitkomst. Op diverse locaties zal informatie worden opgehangen. Vanaf 15.30 uur rijdt de Boodschapshuttle een vaste gratis ronde langs de Boog, de Akerborgh, de Azalea flat, de Schuilhoeve en Zuiderbogen/Meerwende naar het Service Centrum op de Sloterweg.