Ontstaan Dorpsraad

. thema: Ontstaan Dorpsraad

De ‘Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp’ is opgericht op 1 oktober 1932 als buurtvereniging. De directe aanleiding voor de oprichting was destijds de slechte verlichting op de Badhoevelaan. De ‘Verkeersvereniging Sloten en Omstreken’ nam en het op voor haar leden uit de Badhoevebuurt en stuurde een brief naar het College van B&W van de Haarlemmermeer. Verzocht werd de lantarens tot ’s avonds twaalf uur te laten branden. Een jaar later richtte men nogmaals dit verzoek aan de gemeente. Deze vond het blijkbaar bezwaarlijk hierover te praten met een afvaardiging die een zetel in een andere gemeente had. Dit en de urgentie van diverse woonproblemen was aanleiding tot oprichting van de buurtvereniging. Het doel van de vereniging bij stichting was de behartiging van de belangen van de bewoners.

Het eerste succesje waren de reflectoren op de slagbomen van de brug. Het eerste grote doel werd de bestrating van de Nieuwe Meerdijk. Hoe deze belangen zijn behartigd is onbekend, maar op 27 januari 1934 opende de toenmalige voorzitter van de dorpsraad en tevens hoofdonderwijzer A. de Waard het nieuwe dijkgedeelte.

Dit en meer is te lezen het boekje ‘In de polder en bij de stad’ dat is uitgegeven ter ere van het 50-jarig bestaan van de vereniging.