Beleidsstukken

. thema: Dorpsraad

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2015 werd verslag gedaan over het jaar 2015. Klik hier voor het Jaarverslag 2015.

 

Tevens werd op deze vergadering het Beleidsplan voor 2016 vastgesteld. Klik hier voor Beleidsplan 2016.