Berichten uit Werkgroepen

Dorpsraad 2 ereleden rijker

. thema's: Berichten uit de werkgroepen, Algemeen

Op de algemene Ledenvergadering van woensdag 27 mei namen actieve Dorpsraadsleden Philip Helmer en Wijnand Uitman beiden afscheid van de Dorpsraad Badhoevedorp. Ze gaan allebei verhuizen naar een locatie buiten Badhoevedorp. Voorzitter Anne Marie Kamevaar-Kegel roemde in haar dankwoord de kwaliteiten van beide heren; de werkgroep Groen & Water en de Dorpsraad verliest met hun vertrek 2 zeer prominente en actieve leden. Tot hun verrassing kregen ze beiden het erelidmaatschap van de Vereniging toegekend. 

In zijn dankwoord liet Wijnand Uitman weten dat het voor hem heel normaal was dat hij zich druk had gemaakt over zijn directe omgeving: 'Ik heb het erg leuk gevonden'. Wel gaf hij de dorpsraad nog een voor hem typerende en waarschuwende opmerking mee: 'Wethouders moeten zich wel aan hun woord houden!' Philip Helmer blikte terug op de keer hoe Paul Teunissen en hij, beiden strak in het pak, een bezoek brachten aan 'Mama Post' (refererend aan mevrouw Elsbeth Post, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland) die 'twee geiten-wollen-sokken-figuren-uit-een-dorp' verwachtte en even opkeek van de twee heren met hun praatjes. Hartstochtelijk pleitte hij voor een actieve deelname aan de Dorpsraad: 'Er gebeurt zoveel in deze regio en het is belangrijk dat de Dorpsraad de ingezette dynamiek blijft houden. Dat kan alleen met veel handen!' Helmer en Uitman bevinden zich in prominent gezelschap van het allereerste Dorpsraad erelid Piet Bouwhuis.